Minister Hugo de Jonge (VWS) komt voor de zomer met het landelijke actieprogramma “Kansrijke Start”. Het programma moet ervoor zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken zonder gezondheidsproblemen. 

" /> Portal-Nieuws detail Midden-Drenthe | CJG Midden-Drenthe
« Terug

Landelijke aanpak voor kansrijke start kinderen

Minister Hugo de Jonge (VWS) komt voor de zomer met het landelijke actieprogramma “Kansrijke Start”. Het programma moet ervoor zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken zonder gezondheidsproblemen. 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte dat woensdag 7 februari bekend tijdens een werkbezoek aan het ProNova-college in Schiedam.

14 procent heeft valse start 

Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Dat komt door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Deze gezondheidsproblemen hebben gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling op jonge en latere leeftijd. Problemen in het gezin en problemen met geld en huisvesting spelen daarbij een belangrijke rol. 

Kinderen van vrouwen in achterstandswijken hebben zelfs een groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte. Dit komt onder meer door verschillen op het gebied van leefstijl, voeding en de sociale omgeving. 

Meer samenwerking

Het programma Kansrijke Start zal zich onder andere richten op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Een ander onderdeel van het programma is het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie (zwangerschap voorkomen). Maar er is ook aandacht voor betere voorlichting over een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders.

Bron: Rijksoverheid