Ouders  > 

Ouders-DVI Midden-Drenthe

De Drentse verwijsindex

Vaak gebeurt het dat meerdere organisaties zich tegelijkertijd met een jeugdige bezig houden, maar dat zij dit niet van elkaar weten. Daardoor kan het voorkomen dat de professionals over te weinig informatie beschikken en dat zij informatie niet altijd met elkaar delen.

De Drentse Verwijsindex geeft professionals in en over verschillende ketens (bijvoorbeeld zorg en onderwijs) de mogelijkheid informatie over de jeugdige onderling te delen en uit te wisselen. Zo zien alle betrokken professionals in een oogopslag wie contact heeft met de jeugdige. De verwijsindex bevordert op deze manier de (coördinatie van de) zorg rond de jeugdigen zodat zij zo goed en zo snel mogelijk worden geholpen.

Proces van melding

Wanneer de professional zich zorgen maakt over het veilig opgroeien van een jeugdige, wordt dat met de ouders/jeugdige besproken en wanneer die zorg blijft wordt een signaal in de verwijsindex afgegeven. Het is mogelijk dat al eerder door andere professionals een signaal in de verwijsindex is gezet en wanneer dit het geval is, dan worden zij via de mail van elkaars betrokkenheid op de hoogte gesteld. In de mail staat hoe de professionals elkaar kunnen bereiken zodat zij de hulp en begeleiding voor de jeugdige met elkaar kunnen afstemmen.

Privacy

Het is belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat met de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom is een aantal maatregelen genomen dat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens waarborgt. In de wet is geregeld dat het gebruik van de verwijsindex past binnen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van de verwijsindex. Alleen algemene gegevens (naam en geboortedatum) worden in de verwijsindex opgeslagen.

Een melding in de verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan de ouder of aan de jeugdige zelf, tenzij dit niet in het belang is van de jongere.

 

Vraag het Else!
 

  


  De virtuele medewerker van
  het CJG

 

CJG Midden-Drenthe, 0593-524136